CENTRE MÈDIC C.U.E.M.
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI

AVÍS LEGAL DE LA PÀGINA WEB WWW.CUEM.ES1. OBJECTE:

El present Avís Legal regula l'accés, ús i navegació de la pàgina web WWW.CUEM.ES (en endavant, LA WEB), de què és titular CENTRE D'URGÈNCIES I ESPECIALITATS MEDIQUES DE GAVA, CUEM, SL (en endavant, EL TITULAR dEL wEB) amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d'ús del lloc web.

Expressament CENTRE D'URGÈNCIES I ESPECIALITATS MEDIQUES DE GAVA, CUEM, SL li demana que llegeixi atentament les condicions d'ús abans de fer ús d'aquest lloc web i que a més ho faci cada vegada que vagi a fer ús del lloc web, ja que les mateixes podrien ser modificades.

L'última versió d'aquestes Condicions podrà ser consultada per l'usuari sempre que així ho desitgi. En cas que l'usuari no acceptés les Condicions se d'accedir a aquest lloc web.

L'accés, ús i navegació pel lloc web del TITULAR DEL WEB atribueix la condició d'USUARI i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L'usuari declara estar informat sobre els termes i condicions d'ús, els quals s'han posat a la seva disposició. Al seu torn, accepta la política de privacitat [LINK_POLÍTICA_DE_PRIVACIDAD] i la Política de Cookies [POLÍTICA_DE_COOKIES] i es compromet a donar compliment de les disposicions legals que siguin aplicables.


2. DADES DEL TITULAR DEL LLOC WEB:

Per tal de donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Nom o Denominació Social: CENTRE D'URGÈNCIES I ESPECIALITATS MEDIQUES DE GAVA, CUEM, S.L
NIF: B61081162
Residència o domicili social: C / Sant Nicasi 13 - 08850 Gavà (BARCELONA)
Correu electrònic: RECEPCIO@CUEM.ES / ATENCIOALPACIENT@CUEM.ES
Telèfon: 936 62 04 81
Dades Registrals: Aquesta societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 28.926 foli 46 full B-143.281,
Registrat en el CNAE amb núm 8690 com "Altres Activitats Sanitàries.

3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB:

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, no obstant això, EL TITULAR DEL WEB condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment de l'corresponent formulari.
L'usuari garanteix l'autenticitat, veracitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a EL TITULAR DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. L'usuari s'obliga, en aquells casos que se li sol·liciten dades o informació, a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona.

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte de la pàgina web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos de l'trànsit i el present Avís Legal. L'usuari respondrà davant EL TITULAR DEL WEB o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d'EL TITULAR DEL WEB ia no emprar-los per, entre d'altres:

a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia de terrorisme o, en general, contraris a la llei o als l'ordre públic.
b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del TITULAR DEL WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris a la pàgina web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL TITULAR DEL WEB presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics d'EL TITULAR DE LA WEB o de tercers i, si s'escau, extreure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del TITULAR DEL WEB o de tercers.
e) Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització de l'titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la previsió 1. OBJECTE:

El present Avís Legal regula l'accés, ús i navegació de la pàgina web WWW.CUEM.ES (en endavant, LA WEB), de què és titular CENTRE D'URGÈNCIES I ESPECIALITATS MEDIQUES DE GAVA, CUEM, SL (en endavant, EL TITULAR dEL wEB) amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d'ús del lloc web.

Expressament CENTRE D'URGÈNCIES I ESPECIALITATS MEDIQUES DE GAVA, CUEM, SL li demana que llegeixi atentament les condicions d'ús abans de fer ús d'aquest lloc web i que a més ho faci cada vegada que vagi a fer ús del lloc web, ja que les mateixes podrien ser modificades.

L'última versió d'aquestes Condicions podrà ser consultada per l'usuari sempre que així ho desitgi. En cas que l'usuari no acceptés les Condicions se d'accedir a aquest lloc web.

L'accés, ús i navegació pel lloc web del TITULAR DEL WEB atribueix la condició d'USUARI i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L'usuari declara estar informat sobre els termes i condicions d'ús, els quals s'han posat a la seva disposició. Al seu torn, accepta la política de privacitat [LINK_POLÍTICA_DE_PRIVACIDAD] i la Política de Cookies [POLÍTICA_DE_COOKIES] i es compromet a donar compliment de les disposicions legals que siguin aplicables.


2. DADES DEL TITULAR DEL LLOC WEB:

Per tal de donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Nom o Denominació Social: CENTRE D'URGÈNCIES I ESPECIALITATS MEDIQUES DE GAVA, CUEM, S.L
NIF: B61081162
Residència o domicili social: C / Sant Nicasi 13 - 08850 Gavà (BARCELONA)
Correu electrònic: RECEPCIO@CUEM.ES / ATENCIOALPACIENT@CUEM.ES
Telèfon: 936 62 04 81
Dades Registrals: Aquesta societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 28.926 foli 46 full B-143.281,
Registrat en el CNAE amb núm 8690 com "Altres Activitats Sanitàries.

3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB:

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, no obstant això, EL TITULAR DEL WEB condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment de l'corresponent formulari.
L'usuari garanteix l'autenticitat, veracitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a EL TITULAR DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. L'usuari s'obliga, en aquells casos que se li sol·liciten dades o informació, a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona.

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte de la pàgina web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos de l'trànsit i el present Avís Legal. L'usuari respondrà davant EL TITULAR DEL WEB o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d'EL TITULAR DEL WEB ia no emprar-los per, entre d'altres:

a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia de terrorisme o, en general, contraris a la llei o als l'ordre públic.
b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del TITULAR DEL WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris a la pàgina web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL TITULAR DEL WEB presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics d'EL TITULAR DE LA WEB o de tercers i, si s'escau, extreure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del TITULAR DEL WEB o de tercers.
e) Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització de l'titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la previsió

En qualsevol cas, EL TITULAR DEL WEB no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de l'bloc o altres eines de participació que puguin crear-se, d'acord amb el que preveu la normativa d'aplicació. A més, EL TITULAR DEL WEB no pot garantir la veracitat, vigència i fiabilitat de l'contingut que tercers publiquin, és per això, que sol·licita als seus usuaris que abans de publicar qualsevol tipus de contingut el avaluïn i el revisin de forma minuciosa.

Així mateix, l'USUARI reconeix i accepta que en qualsevol moment CENTRE D'URGÈNCIES I ESPECIALITATS MEDIQUES DE GAVA, CUEM, S.L podrà interrompre o desactivar qualsevol dels continguts de l'portal web.

4. exclusió DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut de este lloc web és de caràcter general i te 1 Finalitat merament informativa, sense que és garanteixi plenament l'accés a Tots els Continguts, ni su exhaustivitat, CORRECCIÓ, vigència o actualitat, ni su idoneitat o Utilitat per a 1 Objectiu especific.

EL TITULAR DEL WEB exclou, Fins on Përmet l'Ordenament Jurídic, QUALSEVOL Responsabilitat pèls Danys i perjudicis de tota Numérica derivats de:

a) La impossibilitat d'accés a la pàgina web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels Continguts, aixi com l'existència de vicis i Defectes de tota classe dels Continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a DISPOSICIÓ a a els que s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
b) La presencia de virus o d'Altres elements a els Continguts que puguin Produir alteracions a els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L'Incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre público, a els usos de l'trànsit i el present avís legal com a conseqüencia de l'Ús incorrecte de l'lloc web. En particular, ia manera d'Exemple, EL TITULAR DEL WEB no és fa responsable de les Actuacions de TERCERS que vulnerin drets de Propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, aixi com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Aixi MATEIX, EL TITULAR DEL WEB declina QUALSEVOL Responsabilitat respecte a la informació que és trobi Fora d'AQUESTA web i no va seguir gestionada directament per EL TITULAR DEL WEB. La funció dels links que apareixen en AQUESTA web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'Altres fonts susceptibles d'ampliar a els Continguts que ofereix AQUEST lloc web. EL TITULAR DEL WEB no garanteix ni és responsabilitza de l'Funcionament o accessibilitat dels LLOCS enllaçats; ni suggereix, convida o Recomana la visita ALS MATEIXOS, de manera que tampoc serà responsable de l'resultat Obtingut. EL TITULAR DEL WEB no és responsabilitza de l'Establiment d'hipervincles per part de TERCERS.

EL TITULAR DEL WEB no garanteix la Disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d'AQUESTA manera exonerat de QUALSEVOL Responsabilitat per Possibles Danys i perjudicis causats com a conseqüencia de la manca de disponibilitat de l'Servei per Motius de FORÇA major o errors en els Xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a su voluntat, o per desconnexions realitzades per Treballs de Millora o Manteniment dels Equips i sistemes informàtics. En aquests casos, EL TITULAR DEL WEB fara a els Seus Millors esforços per avisar amb 1 antelació de 24 hores a la interrupció. EL TITULAR DEL WEB no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Aixi MATEIX, no és responsabilitza de les Possibles omissions, perdues d'informació, tats, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la CONFIDENCIALITAT que tinguin origen en problemes Tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per TERCERS o no imputables a l'TITULAR DEL WEB. Tampoc respondrà dels Danys produits per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o Equips utilitzats per EL TITULAR DEL WEB PERÒ fabricats o facilitats per una tercera. EL TITULAR DEL WEB podrà, a su sola discrecional, rebutjar, retirar, suspendre i / o bloquejar en QUALSEVOL Moment i sense necessitat de previ avís l'accés a la informació i serveis a aquells Usuaris que incompleixin els presents normes.

Exceptuant a els casos que la Llei imposició expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en Que ho imposició, l'aplicación no garanteix ni assumeix cap Responsabilitat paper que fa ALS Possibles Danys i perjudicis causats per l'Ús i Utilització de la informació , tats i serveis de l'TITULAR de l'WEB.

En tot cas, EL TITULAR DEL WEB exclou QUALSEVOL Responsabilitat pèls Danys i perjudicis que puguin deure a la informació i / o serveis prestats o subministrats per TERCERS Diferents de l'Empresa. tota la Responsabilitat serà de l'tercer ja va seguir proveïdor, col·laborador o Altre.


5. HIPERENLLAÇOS I LLOCS ENLLAÇATS:

Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a EL TITULAR DE LA WEB. EL TITULAR DEL WEB es reserva la facultat de prohibir i inutilitzar aquests hiperenllaços.

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre EL TITULAR DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del TITULAR DEL WEB dels seus continguts o serveis .

En tot cas, l'hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix haurà d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL TITULAR DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums ia l'ordre públic.

EL TITULAR DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari els doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

EL TITULAR DEL WEB podrà posar a disposició de l'USUARI continguts mitjançant enllaços d'accés a altres llocs web gestionats per tercers, sense que això suposi l'existència de relacions entre EL TITULAR DE LA WEB i el propietari del lloc web. No obstant això, EL TITULAR DEL WEB no pot controlar ni supervisar els continguts inclosos en els mateixos, per tant, serà responsabilitat de l'USUARI la seva navegació en aquests llocs enllaçats. EL TITULAR DEL WEB únicament serà responsable d'aquest contingut en la mesura que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud, sense que actuï de forma diligent desactivant.

Si considera que algun dels llocs enllaçats vulnera els drets de tercers, EL TITULAR DEL WEB li sol·licita de forma expressa que ho comuniqui a la major celeritat possible per la via de comunicació indicades: Adreça: C / Sant Nicasi 13 - 08850 Gavà (BARCELONA), Mail: RECEPCIO@CUEM.ES / ATENCIOALPACIENT@CUEM.ES i telèfon 936 62 04 81.


6. Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a EL TITULAR DE LA WEB, o de tercers que ens han autoritzat prèviament el seu ús. En cap cas, s'entendran cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del TITULAR DEL WEB o de tercers, comptant EL TITULAR DEL WEB amb les corresponents llicències d'explotació, sense que tampoc pugui entendre que l'ús o accés a la mateixa atribueixi a l'usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queda absolutament prohibit.

Vostè com USUARI reconeix i consent que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o continguts que s'aporten com a part de la pàgina web corresponen a EL TITULAR DEL WEB en tot moment o als que li van atorgar llicència per el seu ús. Vostè podrà fer ús d'aquest material únicament en la forma en que l'hi autoritzem expressament nosaltres o els que ens van atorgar llicència per al seu ús. Això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la seva comanda o dades de contacte.

Queden expressament prohibida la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de l'tITULAR dEL WEB, excepte quan estigui legalment permès o sigui autoritzat expressament i de forma escrita per la persona titular dels esmentats drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L'usuari en cap moment adquireix cap dels drets d'ús dels continguts de la web pel simple fet de navegar per la present pàgina web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.


7. LINKS, VIRUS Y DEMÁS CUESTIONES INFORMÁTICAS

Usted no debe realizar un uso indebido de esta página web mediante la introducción intencionada en la misma de virus, troyanos, gusanos, bombas lógicas o cualquier otro programa o material tecnológicamente perjudicial o dañino. Usted no tratará de tener acceso no autorizado a esta página web, al servidor en que dicha página se encuentra alojada o a cualquier servidor, ordenador o base de datos relacionada con nuestra página web. Usted se compromete a no atacar esta página web a través de un ataque de denegación de servicio o de un ataque de denegación de servicio distribuido. 

El incumplimiento de esta cláusula podría llevar aparejada la comisión de infracciones tipificadas por la normativa aplicable. Informaremos de cualquier incumplimiento de dicha normativa a las autoridades competentes y cooperaremos con ellas para descubrir la identidad del atacante. Asimismo, en caso de incumplimiento de la presente cláusula, dejará inmediatamente de estar autorizado a usar esta página web. 

No seremos responsables de cualquier daño o pérdida resultante de un ataque de denegación de servicio, virus o cualquier otro programa o material tecnológicamente perjudicial o dañino que pueda afectar a su ordenador, equipo informático, datos o materiales como consecuencia del uso de esta página web o de la descarga de contenidos de la misma o a los que la misma redireccione.

En el caso de que nuestra página web contenga links a otras páginas web y materiales de terceros, dichos links se facilitan únicamente a efectos informativos, sin que nosotros tengamos control alguno sobre el contenido de dichas páginas web o materiales. Por lo tanto, no aceptamos responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida derivados de su uso.


8. ALTRES CONDICIONS

nul·litat parcial
Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d'un contracte fora declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.
acord
Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa a les mateixes constitueixen l'acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l'objecte de les mateixes i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

Vostè i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració d'un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part o que pogués inferir de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans d'ell mateix, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

Ni vostè ni nosaltres disposarem d'acció davant de qualsevol declaració incerta realitzada per l'altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data d'un contracte (llevat que s'hagués fet aquesta declaració incerta de forma fraudulenta) i l'única acció de què disposarà l'altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que disposen les presents Condicions.

Legislació aplicable i jurisdicció
L'ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols. Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afecta els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

Suggeriments i reclamacions
Les seves queixes i reclamacions davant nostre servei d'atenció a client seran ateses en el termini més breu possible i, en tot cas, en el termini legalment establert.

Si vostè com a consumidor considera que els seus drets han estat vulnerats, pot dirigir-les seves queixes a través de l'adreça de correu electrònic RECEPCIO@CUEM.ES / ATENCIOALPACIENT@CUEM.ES per tal de sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies.

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a EL TITULAR DE lA WEB identificant degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi a la pàgina web d'EL TITULAR DE LA WEB, serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals d'Espanya.
notificacions
Totes les notificacions i comunicacions entre l'usuari i EL TITULAR DEL WEB es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

Protecció de Dades de caràcter personal:
L'usuari podrà trobar tota la informació relativa a l'tractament de les seves dades de caràcter personal en l'apartat POLÍTICA DE PRIVACITAT d'aquesta pàgina web.

Modificació de les condicions d'ús:
EL TITULAR DEL WEB podria modificar els termes i condicions d'ús d'aquest portal web. Les modificacions introduïdes no tindran caràcter retroactiu.

Els termes i condicions d'ús d'aquest lloc web sempre estaran actualitzats i publicats en aquesta pàgina web, podent l'usuari accedir i llegir-los en qualsevol moment. Si vostè no està d'acord amb les modificacions introduïdes, li recomanem no fer ús de la nostra pàgina web.

Informació addicional:
En cas que necessiti algun tipus d'informació addicional, no dubti en contactar amb EL TITULAR DEL WEB a través dels canals de contacte establerts per a això a través i vies de comunicació indicades: Adreça: C / Sant Nicasi 13 - 08850 Gavà (BARCELONA), Mail: RECEPCIO@CUEM.ES / ATENCIOALPACIENT@CUEM.ES i telèfon 936 62 04 81