CENTRE MÈDIC C.U.E.M.
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI

Dr. César Engli Izquierdo:

Llicenciat en Médicina per l'Universitat de Barcelona l 'any 1987 

Més de 30 anys de dedicació en Medicina Privada i Urgències.

Col.legiat nº 25.165